ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

η δήμαρχος του Σμόλιαν στην Αλεξανδρούπολη

Την δήμαρχο του Smolyan της Βουλγαρίας, κ. Dora Yankova, υποδέχτηκε στο γραφείο του την Παρασκευή 21/01 ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας του προγράμματος “BECENET”.
            Το πρόγραμμα  
πρόγραμμα  “BECENET” αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργατικών δομών μεταξύ των δύο Δήμων, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, και στην ενεργοποίηση τους προς την κατεύθυνση ενός βιώσιμου μοντέλου επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή που θα εστιάζει στη νεολαία, την «πράσινη ανάπτυξη», τον τουρισμό και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων με τη χρήση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και εργαλείων ΤΠΕ (ICT εργαλεία).
            Η συνεργασία αυτή προκύπτει από την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από κοινού οι δυο Δήμοι, όπως η επιδείνωση της θέσης των τοπικών επιχειρήσεων, η φυγή της νεολαίας προς εξεύρεση εργασίας, η χαμηλή αξιοποίηση φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών πόρων, η χαμηλή τεχνογνωσία, η ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση κλπ.
            Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος.