ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ερώτηση Ρενταρή

« Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΙΕΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΕΡΩΝ»

Μετά από
την πρώτη ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής Έβρου προς την Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στις 27-07-2010, η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε εκ νέου ερώτηση σχετικά « με τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών».
Η Βουλευτής Έβρου στην ερώτησή της σημείωσε ότι οι εν λόγω βιβλιοθήκες είναι ένας θεσμός διαφυγής από τα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας και παράλληλα αποτελεί σημείο πνευματικής καλλιέργειας των νέων.
Στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, η κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε ζήτησε από κ. Διαμαντοπούλου να της απαντήσει εάν το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως εποπτεύων όργανο του ΟΠΕΒ σκοπεύει να παρουσιάσει κάποιο σχέδιο για την λειτουργία των βιβλιοθηκών και να ενημερώσει τους συναρμόδιους φορείς εάν πρόκειται οι βιβλιοθήκες αυτές να περιέλθουν στη δικαιοδοσία των δήμων. Επίσης ζήτησε από την Υπουργό, στα πλαίσια του νέου νομοσχεδίου να εισάγει νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προβλέπουν τη στήριξη των παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών.
Η Βουλευτής Έβρου τόνισε στη σχετική της ερώτηση ότι ως εκπαιδευτικός που γνωρίζει καλά τις ανάγκες των σχολείων θεωρεί το ζήτημα μεγίστης προτεραιότητας και είναι χρήσιμο να διευθετηθεί άμεσα διότι η πνευματική καλλιέργεια των νέων δεν πραγματοποιείται μόνο μέσα στα σχολεία αλλά και σε χώρους ψυχαγωγίας, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, και είναι αναγκαίο το κράτος και η πολιτεία να διαφυλάξει και να διασφαλίσει όλα τα αναγκαία εργαλεία πνευματικής άνθησης.