ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

πρόγραμμα εκπαίδευσης μουλσουμανοπαίδων

Τους όρους για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα εξετάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου.
Η προγραμματική σύμβαση αφορά την εκτέλεση έργου με αντικείμενο την «Λειτουργία Κέντρου Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευσης των παιδιών της Μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στην περιοχή Άβαντος του Δήμου Αλεξ/πολης.
Το Κέντρο θα παράσχει παιδαγωγικές υπηρεσίες στους μουσουλμανόπαιδες στην περιοχή του Άβαντος με κεντρικό στόχο την ελληνομάθεια με την χρήση νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της σχολικής επίδοσης.
Να σημειωθεί ότι η λειτουργία του κέντρου θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει μέχρι την 31/12/2013.