ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

στόχος η τουριστική ανάπτυξη Αλεξανδρούπολης

Στις 19 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με το προεδρείο της ένωσης Ξενοδόχων Θράκης στα γραφεία του Ε.Σ.Α με θέμα : « Στόχευση Αναπτυξιακού Τουριστικού Σχεδίου για την Αλεξανδρούπολη «.
Αποφασίσθηκε η
από κοινού προσπάθεια για την κατάργηση της VISAS που στόχος όχι μόνο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης είναι ,αλλά και όλων των φορέων , διότι από την έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των καλοκαιρινών εκπτώσεων , παρα-τηρήθηκε ότι η επισκεψιμότητα από την Τουρκία μπορεί να αυξηθεί αν διευκολυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης VISAS . Σε αυτή την συλλογική προσπάθεια σημαντικό ρόλο παίζει και η αναπτυσσόμενη οικονομία της Γείτονος χώρας .
Επίσης συμφωνήθηκε η συγκέντρωση προτάσεων για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα τουρι-στικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής μας.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ο Εμπορικός Σύλλογος θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων και με άλλους φορείς και οργανισμούς.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ          ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ