ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που θα γίνει στις 4-5-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Εγκριση προγράμματoς συνεχιζόμενων έργων Δ .Ε ,έτους  2011 της Περιφέρειας ΑΜΘ. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης, Δαμιανίδης Παύλος.
 2. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου  3 του Ν.  1437/1984  «περί ρυθμίσεως θεμάτων Επιβατικών Δημοσίας Χρήσεως » ,όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας, κ.Κατσιμίγας Κων/νος.
 3. Ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων νέου Ιωακειμείου Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως». Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας, κ. Κατσιμίγας Κων/νος .
 4. Εγκριση  Παράτασης  μίσθωσης ακινήτου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Καβάλας ,κ  Γρανάς Αρχέλαος.
 5. Εγκριση για υποβολή προτάσεων ένταξης Εργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013». Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Δράμας, κ.  Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 6. Eγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την από κοινού εκτέλεση εργασιών του Δήμου Προσοτσάνης  με τη συμμετοχή μηχανημάτων και μέσων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Δράμας ,κ  Ξανθόπουλος Ιωάννης .     
 7. Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ ,του έργου: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «Υψωμα Τριγωνικόν – Υψωμα Πετροκόρφι» του ΔΔ Αχλαδοχωρίου, Ν.Σερρών και Δ.Δ Καταφύτου Ν.Δράμας ΙΣΧΥΟΣ 18 ΜW της εταιρείας ΕΝΕΡΠΡΟ ΑΙΟΛΟΙΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΕ. Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 8. Γνωμοδότηση για σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) και συμπληρωματικών στοιχείων, για το λατομείο μαρμάρου, σε έκταση 99.308 τμ.,στη θέση«Μπουρέ» του ΔΔ. Βώλακα, Δήμου Κ. Νευροκοπίου, του Ν. Δράμας, της ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης
 9. Γνωμοδότηση για την έγκριση (ανανέωσης) των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για  την εκμετάλλευση  λατομείου μαρμάρου(Παράταση) έκτασης 34316 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ  Eξοχής  (Θέση «Σιδηρόνερο ρέμα  ») του Δήμου Κ. Νευροκοπίου  του Ν. Δράμας, των  Κάζου Εμμανουήλ & Τζιβάνη Αλέξανδρου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 10. Γνωμοδότηση για την έγκριση (ανανέωσης) των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για   την εκμετάλλευση  λατομείου μαρμάρου(παράταση ) έκτασης 61.999,25 τμ, στηνπεριοχή  του Δ.Δ  Πύργων  (Θέση «φουντουκόρεμα   ») του Δήμου Προσοτσάνης, του Ν. Δράμας, της ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Δράμας ,κ  Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 11. Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ ,για σταβλική μονάδα δυναμικότητας 70 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους και 5 κάπρων (συνολικά 70 ισοδύναμα), που είναι εγκατεστημένη στο αγρόκτημα του Δ.Δ Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης του Ν.Δράμας, της Μηλιου Ευαγγελίας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Δράμας ,κ  Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 12. Γνωμοδότηση για την έγκριση  των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για  την εκμετάλλευση  λατομείου  μαρμάρου (παράταση) έκτασης 52.917,00 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ Πύργων (Θέση «Βράχια») του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας, της Β. ΤΟΥΛΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Δράμας ,κ  Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 13. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για  την εκμετάλλευση  λατομείου μαρμάρου έκτασης 52.757,49 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ Βώλακα (Θέση «Κόντρα») του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε Δράμας, της εταιρείας ΔΗΜΙΟΥ Γ. &  ΣΙΑ Ο.Ε. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 14. Γνωμοδότηση για την έγκριση  των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για  την   εκμετάλλευση  λατομείου μαρμάρου έκτασης 31.316,59 τμ, στην   περιοχή του Δ.Δ Πύργων (Θέση «Μπουρό ρέμα») του Δήμου Προσοτσάνης,της Π.Ε. Δράμας της εταιρείας ΜΑΡΜΙ ΕΠΕ. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 15. Γνωμοδότηση για την έγκριση  των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για  την ερευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 38.924,19 τμ, στην   περιοχή του Δ.Δ Πύργων (Θέση «Μπουρό ρέμα») του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε Δράμας της εταιρείας ΜΑΡΜΙ ΕΠΕ. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 16. Γνωμοδότηση για την έγκριση  των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την διάνοιξη και αποκατάσταση δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας για την πρόσβαση σε λατομικό χώρο μαρμάρων εμβαδού 99.839,00τμ, που βρίσκεται στην  περιοχή «Προφήτη Ηλία » του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε  Δράμας, του ΣΓΟΥΡΟΥ Α ΙΩΑΝΝΗ. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.
 17. Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρου εμβαδού 91.967,00 τμ, που βρίσκεται στην θέση «Ξηρόλακκας», του Δ.Δ Νικήσιανης, του Δ. Παγγαίου, του Ν. Καβάλας, της ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΟΜΙΣΕΡΗ O.E. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Καβάλας ,κ Γρανάς Αρχέλαος.
 18. Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ , για την έρευνα  λατομικού χώρου μαρμάρoυ εμβαδού 48.237,50 τμ ,που βρίσκεται στην θέση «Καψάλα » του Δ.Δ Βουνοχωρίου, του Δήμου Φιλίππων, του Ν. Καβάλας, της ΑΦΟΙ ΠΑΝ.ΚΟΜΙΣΕΡΗ Ο.Ε. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Καβάλας, κ. Γρανάς Αρχέλαος.
 19. Γνωμοδότηση για την έγκριση (ανανέωσης ) των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθων εμβαδού 21.492,00 τμ που βρίσκεται στην θέση  «Παλιό Χορτοκόπι » του Δ.Δ Χορτοκοπίου, του Δήμου Παγγαίου (πρώην Δ. Ελευθερούπολης ), του Ν. Καβάλας,της ΜΑΡΙΑ ΠΕΙΔΟΥ& ΣΙΑ Ε.Ε. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Καβάλας ,κ Γρανάς Αρχέλαος.
 20. Γνωμοδότηση για την έγκριση (ανανέωσης)των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την εκμετάλλευση δύο όμορων λατομικών χώρων μαρμάρου εμβαδού 86.652  τμ και 88.435 τ.μ ,που βρίσκονται στην θέση «Στεγνό» του Δ.Δ Μακρυχωρίου, του Δήμου Νέστου, (πρώην Δ. Ορεινού) του Ν. Καβάλας, της ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Καβάλας, κ. Γρανάς Αρχέλαος.
 21. Εγκριση Θέσπισης του πάγιου χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών της Π.Ε Εβρου. Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Εβρου, κα Νικολάου Γεωργία
 22. Επικύρωση πρακτικών 6ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Π.Σ Ανατολικής   Μακεδονίας Θράκης


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ