ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

αντιδρούν οι βενζινοπώλες του Έβρου με την επιβολή πλαφόν στις τιμές της βενζίνης (βίντεο)

Απαράδεκτη και επιλεκτική εφαρμογή πλαφόν στα καύσιμα
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή πλαφόν στη βενζίνη, σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά δεν τόλμησε να το εφαρμόσει όπως σαφέστατα ορίζει το άρθρο 20 του νόμου 3054/2002 για όλα τα στάδια διακίνησής της.
Αντί αυτού εφαρμόζει επιλεκτικά το νόμο καθορίζοντας για οκτώ νομούς μόνο τη τιμή λιανικής ενώ για πέντε νομούς και στη λιανική και στη χονδρική! Η αδικία και η άνιση μεταχείριση είναι οφθαλμοφανής. Οι βενζινοπώλες που τους
επιβάλλεται μονομερές πλαφόν μόνο στη λιανική θα είναι και πάλι όμηροι της ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών στα προηγούμενα στάδια. Όπως η πράξη έχει αποδείξει στις περιπτώσεις αυτές έχουμε γενικευμένα κρούσματα χονδρικών τιμών ίσων ή μεγαλύτερων από το πλαφόν με αποτέλεσμα να αδυνατούν να λειτουργήσουν τα πρατήρια και να απειλούνται με αυτόφωρο και βαριά πρόστιμα. Στους περισσότερους νομούς με μονομερές πλαφόν το πρόβλημα είναι ήδη εμφανές. Το πλαφόν επιφέρει ζημία.
Στους νομούς που επιβλήθηκε πλαφόν και στη χονδρική η διαφορά με τη λιανική τιμή είναι 7 λεπτά το λίτρο. Αυτή η διαφορά χονδρικής – λιανικής θα μπορούσε να επιβληθεί σε όλες τις περιπτώσεις των νομών που επιβλήθηκε πλαφόν και έτσι να διασφαλίζονταν οι βενζινοπώλες και οι καταναλωτές. Είναι άξιο απορίας γιατί η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε ένα τόσο απλό και δίκαιο μέτρο.
Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος απαιτεί εδώ και τώρα ίση μεταχείριση και πλήρης εφαρμογή του νόμου για το πλαφόν. Δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν τα ίδια φαινόμενα αδικιών όπως με το πλαφόν του περασμένου Σεπτεμβρίου όταν οι συνάδελφοί μας αγόραζαν ακριβότερα και μετά σύρονταν στα δικαστήρια. Παρόμοιος τρόπος επιβολής του πλαφόν αποτελεί σκόπιμη παγίδα για τους συναδέλφους μας.
Καταγγέλλουμε τη κυβέρνηση για σκόπιμη επιλεκτική και μερική εφαρμογή του νόμου. Με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται οι καταναλωτές ενώ πλήττεται άμεσα ένας ολόκληρος κλάδος.
Ήδη η ΟΒΕ έχει στα χέρια της πληθώρα τιμολογίων με τιμές ίσες ή μεγαλύτερες του πλαφόν τα οποία θα προσκομίσει στο υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να αποδείξει και να τεκμηριώσει την άδικη επιβολή του πλαφόν.
Απαιτούμε την εφαρμογή της παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 3054 που ορίζει ότι: «Με την απόφαση για τον καθορισμό ανώτατης τιμής καταναλωτή (λιανικής) καθορίζονται ειδικότερα:
α. η εργοστασιακή (ex factory) τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων και τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων αυτή διαμορφώνεται από τα εγχώρια διυλιστήρια. Σε περίπτωση εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων σε τιμή μικρότερη από την εργοστασιακή (ex factory), τότε ως τιμή βάσης λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής,
β. τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων,
γ. διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το τυχόν πρόσφατο κόστος τροφοδοσίας περιοχών στις οποίες ισχύουν ειδικές γεωγραφικές ή συγκοινωνιακές συνθήκες».
Καλούμε τους βενζινοπώλες των περιοχών που τους αδικεί το μονομερές πλαφόν στη λιανική να αντιδράσουν και να κινητοποιηθούν απαιτώντας την δίκαιη και πλήρη εφαρμογή του νόμου. Προς το σκοπό αυτό οι τοπικές ενώσεις και οι βενζινοπώλες μπορούν:
Να ενημερώσουν τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές καταναλωτικές και κοινωνικές οργανώσεις.
Να απευθυνθούν στα κόμματα και τους τοπικούς βουλευτές ζητώντας άρση των αδικιών.
Να διαμαρτυρηθούν δυναμικά στη Περιφέρεια.
Να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Να κλείσουν όλα τα πρατήρια μέχρι να απαλειφθούν οι αδικίες.
Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος