ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

ερώτηση 14 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το πετρέλαιο θέρμανσης και το αγροτικό πετρέλαιο

Στα πλαίσια της συζήτησης για την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, 14 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Έβρου, κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε κατέθεσαν τις προτάσεις τους στου Υπουργούς Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 Ειδικότερα, οι 14 Βουλευτές επεσήμαναν την ανάγκη « να μην επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά, ιδίως σε περιοχές της χώρας, όπου επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες, αφού το κόστος θέρμανσης απορροφά μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Η μέριμνα αυτή, κάτω από τις παρούσες συνθήκες, αποτελεί όρο επιβίωσης για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά».
Σχετικά με το αγροτικό πετρέλαιο, τόνισαν εντόνως ότι « το αγροτικό πετρέλαιο επιβάλλεται να είναι μειωμένου κόστους διότι αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να αποτελέσει τομέα-κλειδί στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την πράσινη ανάπτυξη που τόσο έχουμε ανάγκη, οι 14 Βουλευτές ζήτησαν να υπάρξει σχετική ρύθμιση μειωμένου κόστους πετρελαίου για αγροτική χρήση».
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι παραπάνω εξελίξεις αποτελούν πάγιες κοινωνικές ανάγκες προκειμένου να μην αφανιστεί εντελώς η αγροτική δύναμη της χώρας και να μην υποφέρουν παραπάνω τα ελληνικά νοικοκυριά. Τέλος, η Βουλευτής Έβρου σημείωσε ότι ο Νομός Έβρου είναι κατεξοχήν αγροτική περιοχή με πολλές δυνατότητες παραγωγής, ανταγωνιστικότητας αγροτικών προϊόντων. Τα έξοδα μεταφοράς, η γειτνίαση με χώρες με φθηνό κόστος αγροτικής παραγωγής καθιστά αναγκαίο να ληφθούν μέτρα ώστε και η αγροτική παραγωγή του Νομού Έβρου να είναι ανταγωνιστική.