ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τρίτη 10 Μαΐου 2011

συνάντηση αιρετών γυναικών

Η Αντιπρόεδρος του Δικτύου Εκλεγμένων Γυναικών, κ. Φανή Μπαχαρίδου, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη και την Αντιπεριφερειάρχη Ν. Έβρου, κ. Γεωργία Νικολάου, διοργανώνουν συνάντηση των αιρετών γυναικών του νομού, την Πέμπτη 11 Μαΐου και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την διεξαγωγή του
16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ Βαθμού (“H AΘΗΝΑ” ), με θέμα: Γυναίκες με Αποστολή και Όραμα στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2011.