ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σουφλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σουφλίου την 10η του μηνός Μαϊου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο:
Ορισμός προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΣ. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 2ο:
Ορισμός προσωρινών μελών Διοικητικών Συμβουλίων ΝΠΔΔ του Δήμου Σουφλίου. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 3ο:
Ορισμός προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΣΟΕΔΗΣ. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 4ο:
Ορισμός προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΚΕΔΗΣ. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 5ο:
Ορισμός προσωρινών μελών σχολικών επιτροπών. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 6ο:
Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ ΑΕ. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 7ο:
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού καθαριότητας. Εισηγητής: Δήμαρχος.


Θέμα 8ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ». Εισηγήτρια: κ. Σιδερά Μαρία.


Θέμα 9ο:
Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ».Εισηγήτρια: κ. Σιδερά Μαρία.


Θέμα 10ο:
Έγκριση παράτασης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ». Εισηγήτρια: κ. Σιδερά Μαρία.


Θέμα 11ο:
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων - λιπαντικών και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού. Εισηγήτρια: κ. Σιδερά Μαρία.


Θέμα 12ο:
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2011 και τα επόμενα. Εισηγήτρια: κ. Σιδερά Μαρία.


Θέμα 13ο:
Ορισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών. Εισηγήτρια: κ. Σιδερά Μαρία.


Θέμα 14ο:
Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 15ο:
Ορισμός μελών επιτροπών αξιολόγησης προμηθειών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 16ο:
Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 17ο:
Ορισμός μελών επιτροπής συντήρησης - επισκευής και προμήθειας ανταλακτικών - υλικών - οχημάτων του Δήμου. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 18ο:
Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού Αγίου Αθανασίου στο Δήμο Σουφλίου. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 19ο:
Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 20ο:
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Προέδρου Δ.Σ. και Αντιδημάρχου. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.


Θέμα 21ο:
Εξέταση διαφόρων αιτήσεων κι εγγράφων. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.