ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

εργατικό κέντρο Έβρου για προγράμματα απασχόλησης

Το Εργατ/κο Κέντρο Ν. Έβρου , στα πλαίσια ενημέρωσης , σχετικά με τα Προγράμματα Δημιουργίας θέσεων Απασχόλησης σε τομείς Κοινωφελούς Εργασίας. , σας κάνει γνωστή την θέση της ΓΣΕΕ , σχετικά με την συμπερίληψη στους δικαιούχους φορείς των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους κατά την διατύπωση της πρόσκλησης.
Για την συμμετοχή σε σχετικές ενέργειες και δράσεις υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης η ΓΣΕΕ , έχει συστήσει πανελλαδικής εμβέλειας υποστηρικτικούς φορείς με σκοπό την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων.
Πάγια θέση της ΓΣΕΕ αποτελεί η
μη άμεση εμπλοκή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων , πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αποτελεί προϋπόθεση η πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας και συνεπαγόμενες διαδικασίες και μηχανισμοί παρακολούθησης κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Έτσι η συμμετοχή του Συνδικαλιστικού κινήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των αρμόδιων επιστημονικών φορέων του, στην συγκεκριμένη περίπτωση μέσω του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ το οποίο διαθέτει διαχειριστική επάρκεια, πανελλαδική διάθρωση, επαρκές και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλης εμβέλειας προγραμμάτων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Εργατ/κού Κέντρου Ν. Έβρου 
Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας 
    Γκιγκούδης Απόστολος                    Χατζηαναστασίου Μιχάλης