ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

τα μπάζα . . . του δάσους

Κι όμως μπάζα εξακολουθούν να αποθέτονται στο δάσος της Δαδιάς. Οι εικόνες του ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι αποκαλυπτικές.
Λίγα μέτρα έξω από το χωριό Δαδιά του Δήμου Σουφλίου, ορισμένοι συνεχίζουν να
πετούν μπάζα και να δημιουργούν επικίνδυνη εστία ανάφλεξης για όλη την περιοχή.