ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Διδυμοτείχου

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση , η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο
- Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο
- Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Διδυμοτείχου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΑΒΕ. Α.Ε
Δήμαρχος
2
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών
Γκιρτζιμανάκης
3
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2011
Βαργιαμίδου
4
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Διδ/χου και Περιφέρειας ΑΜΑΘ για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση Κουνουπιών»
Δήμαρχος
5
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων
Δούλιογλου
6
Έγκριση εκθέσεων Επιτροπής εκτίμησης αγροζημίας
Πολυβάκα
7
Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε Σχολικές Επιτροπές
Δήμαρχος
8
Συγκρότηση επιτροπής για ονοματοδοσία δρόμων
Πολυβάκα
9
Επί αιτήσεως Ταταρόπουλου Κωνσταντίνου
Βαργιαμίδου
10
Επί αιτήσεων δημοτών
Πρόεδρος


                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                            ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ