ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 76 του N. 3852/2010, στις 27-4-2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.       
Κανονιστική απόφαση για παράταση ωραρίων λειτουργίας μουσικών οργάνων για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος που εδρεύουν στο Δήμο Ορεστιάδας
Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
2.       
Κανονιστική απόφαση για καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου & στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος
3.       
Κανονιστική απόφαση για καθορισμό θέσεων που οριοθετούνται από τον Δήμο στο χώρο της δικαιοδοσίας του, για εμποροπανήγυρεις θρησκευτικών ή επετειακών εορτών
Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος