ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

βεβαίωση για τη λειτουργία ανελκυστήρων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες, για να λειτουργούν νόμιμα, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις προβλεπόμενες Βεβαιώσεις Περιοδικών Ελέγχων Αναγνωρισμένων Φορέων και να καταχωρούνται στο μητρώο ανελκυστήρων της Δ/νσης Προγραμματισμού Επενδύσεων & Υποδομών του Δήμου Κομοτηνής .
Η Ανακοίνωση αυτή αφορά στους
ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και δεν έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό μητρώο της Δ/νσης Προγραμματισμού Επενδύσεων & Υποδομών του Δήμου Κομοτηνής , με τις παρακάτω διευκρινήσεις :

1. Για τους παλαιούς ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας άνω τριακονταετίας παρείχετο προθεσμία έως 31-12-2010.
2. Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση παρέχεται προθεσμία έως 31-12-2011.
3. Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας παρέχεται προθεσμία μέχρι τις 31-12-2012.

Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή και οι νόμιμοι εκπρόσωποι πολυώροφων κτιρίων, σε συνεργασία με τους συντηρητές των παραπάνω ανελκυστήρων πρέπει να φροντίσουν για την έγκυρη καταχώρησή τους.
Μετά το πέρας των παραπάνω προθεσμιών θα επιβάλλονται στους παραβάτες (ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους πολυωρόφων κτιρίων και συντηρητές ανελκυστήρων) οι προβλεπόμενες κυρώσεις (πρόστιμα) και θα γίνεται η διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα, σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι αυτός λειτουργεί χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ή χωρίς τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ.Ν.Χατζηαγαπίου στο τηλέφωνο 2531352402 του Δήμου Κομοτηνής .
   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ