ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

για πρώτη φορά τα πάει καλά

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ορεστιάδας (με την πλειοψηφία) κ. Βασίλης Δαλαμαγκίδης δείχνει ότι έχει θέληση να προσφέρει. Αυτό το κρίνουμε από τη μέχρι τώρα παρουσία του στα Δημοτικά Συμβούλια. Βέβαια αναλώνεται σε κάποια θέματα τα οποία είναι ίσως ήσσονος σημασίας. Οι τοποθετήσεις του σε γενικές γραμμές φαίνονται τεκμηριωμένες. Αν συνεχίσει να
κάθετε δίπλα στον Σταμάτη Γκατζίδη (λαϊκή συσπείρωση) ίσως να περιορίσει και λίγο, αυτό το κάτι, το οποίο κατά διαστήματα τον παρουσιάζει ως αυστηρό. Δυστυχώς όμως η μόνιμή του θέση στο συμβούλιο, είναι απέναντι και όχι δίπλα στον Γκατζίδη.