ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

το ΤΕΕ Θράκης, δίπλα στον πολίτη

Το ΤΕΕ-Θράκης με απόφαση της Δ.Ε. (7-4-2011) αποφάσισε την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ για την καθιέρωση Ημέρας του Πολίτη. Στόχος της ενέργειας είναι η προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών στην Κοινωνία και στον κάθε Πολίτη, με την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας.
     Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε να οριστεί η πρώτη Τρίτη κάθε μήνα από τις 10:00 έως τη 14:00, ως ημέρα που μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης θα βρίσκονται στην διάθεση κάθε Πολίτη που επιθυμεί: -να εκφράσει τις απόψεις του,
-να διατυπώσει τις προτάσεις του,
-να θίξει προβλήματα που εντοπίζει και τα οποία εμπίπτουν στο αντικείμενο του ΤΕΕ-Θράκης.
Όλα τα ανωτέρω θα καταγράφονται και θα εξετάζονται από τα όργανα του ΤΕΕ-Θράκης οι δυνατότητες για δράσεις – παρεμβάσεις.