ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

εξαίρεση ασφάλισης αγροτών από τον ΟΑΕΕ

Απάντηση δόθηκε σε αναφορά που είχε καταθέσει η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση, με θέμα την εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και δυνατότητα ασφάλισης στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Γ.Α. των επαγγελματιών αγροτών, που απασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 kw, όπως ορίζονται στο άρθρο2 του ν. 3874/2010 (Α151 , 6.9.2010), με την σχετική εγκύκλιο αρ. 80/10 που εξέδωσε ο ΟΑΕΕ, σύμφωνα με την οποία δίνονται οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των φυσικών προσώπων ή των μελών εταιρειών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα.
Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, οι κατά κύριο επάγγελμα τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες- όπως ορίζονται στο Μητρώο Αγροτών- που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι και 100KW. Επίσης ορίζεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο αρμόδιος φορέας για τη πιστοποίηση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και του χρονικού διαστήματος παραμονής σε αυτό.

Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη χορηγείται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικυρώνεται από τους προϊσταμένους των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για την εφαρμογή της νέας διάταξης παρέχονται οι παρακάτω συμπληρωματικές οδηγίες:

· Την μη επικυρωμένη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί ο ενδιαφερόμενος, εφόσον είναι στο Μητρώο Αγροτών, να την πάρει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να την εκτυπώσει μόνος του από το Internet.

· Την μη θεωρημένη αυτή βεβαίωση την υποβάλλει στα ΚΕΠΠΥΕΛ με αίτηση και ζητά την οριστική βεβαίωση. Τα ΚΕΠΠΥΕΛ δεν επικυρώνουν τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά χορηγούν νέα βεβαίωση.

· Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης. Εάν αναφέρεται στην βεβαίωση η ιδιότητα τότε είναι οπωσδήποτε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών, άσχετα αν το αναφέρει η βεβαίωση.

· Το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει πιστοποιηθεί η ιδιότητα του “κατ’ επάγγελμα αγρότη” είναι ισχυρό και δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να επαναβεβαιώνεται.

· Απαιτείται όμως η επιβεβαίωση ότι εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για κάθε επόμενο έτος γι’ αυτό και η βεβαίωση έχει ετήσια ισχύ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης που κατέθεσε η κα Τσιαούση Ελένη προς την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο/link:

http://www.tsiaousieleni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-7-100-kw&catid=11:2010-02-18-23-27-02&Itemid=14