ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

προγράμματα κατάρτισης τεχνικών ασφαλείας

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Έβρου, σε συνεργασία με το ΚΕΚ – ΓΣΕΒΕΕ παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, επανέρχεται στο θέμα της προετοιμασίας, οργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β΄ και Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ εντός του 2011.
Η κατάρτιση για τη Β΄ κατηγορία έχει διάρκεια τριάντα πέντε (35)ώρες και θα υλοποιηθεί σε επτά (7) πεντάωρα, ενώ για τη Γ΄ κατηγορία έχει διάρκεια δέκα (10)ώρες και θα υλοποιηθεί σε δύο (2) πεντάωρα (δύο απογεύματα).
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2011 από τα Γραφεία της Ομοσπονδίας, Λ. Δημοκρατίας 307 όροφος 4ος, Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 πμ έως 14:00 μμ..
Το κόστος υλοποίησης των σεμιναρίων κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας ανέρχεται στο ποσό των 100,00 € ενώ για τα σεμινάρια Γ΄ κατηγορίας στο ποσό των 50,00 €.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ. ΜΠΕΛΛΑΣ ΧΡ. ΗΛΙΑΔΗΣ