ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

απόφαση αστυνομία για τον τελικό κυπέλλου πετοσφαίρισης (νέο κλειστό γήπεδο Ορεστιάδας)

- Η προσέλευση – είσοδος των φιλάθλων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Σ.Φ.Π. θα γίνει από την θύρα 5 και θα καταλάβουν θέσεις της νοτιοδυτικής πλευράς του κλειστού γυμναστηρίου.
- Η προσέλευση – είσοδος των φιλάθλων του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗ θα γίνει από την θύρα 11 και θα καταλάβουν θέσεις της βορειανατολικής πλευράς του κλειστού γυμναστηρίου.
- Οι θέσεις των υπολοίπων κερκίδων που δεν θα καταληφθούν από φιλάθλους των παραπάνω ομάδων θα διατεθούν σε φιλάθλους τις ευρύτερης περιοχής Ορεστιάδας, οι οποίοι θα εισέρχονται από τις θύρες 3 και 8.
- Η είσοδος των αποστολών των ομάδων, καθώς και των παραγόντων, των διαιτητών και των επισήμων προσκεκλημένων, θα γίνεται από την θύρα 4 (κάτω).
- Η κατάληψη των θέσεων των επισήμων προσκεκλημένων θα γίνει σύμφωνα με όσα έχουν καθορισθεί γι’ αυτούς, από την Ε.Ο.ΠΕ.
- Η είσοδος των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί με την επίδειξη της κατεχόμενης ονομαστικής πρόσκλησης, μετά του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κατόχου.
- Να μην επιτραπεί η προσέγγιση στο κλειστό Γυμναστήριο, σε άτομα που στερούνται ονομαστικών προσκλήσεων.
- Η πτυσσόμενη εξέδρα να μαζευτεί.
- Να μην επιτραπεί στους φιλάθλους η κατοχή και ανάρτηση εντός του γηπέδου οποιουδήποτε πανό με περιεχόμενο υβριστικό – προσβλητικό, εκτός από αυτά που καταφέρονται εναντίον της βίας στα γήπεδα. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό, κατά τέτοιο τρόπο που να δυσχεραίνουν το έργο του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας που έχει εγκατασταθεί στο Γυμναστήριο και κατόπιν συνεννόησης με τον επόπτη των αστυνομικών μέτρων, αυτά να απομακρυνθούν.
- Ο χώρος πέριξ του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας, με ευθύνη της διοργανώτριας αρχής να είναι καθαρός από πέτρες, σίδερα, ξύλα κ.λ.π. αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φιλάθλους και να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες.
- Οι θύρες εισόδου του Κλειστού Γυμναστηρίου θα ανοίξουν την 16:00’ ώρα, ενώ οι υπόλοιπες θύρες που δεν θα χρησιμοποιηθούν θα παραμείνουν κλειστές.
- Να μην επιτραπεί η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο του Γυμναστηρίου και στους χώρους αποδυτηρίων αυτού σε άτομα που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό από τους κανονισμούς, εκτός αν προηγουμένως έχουν έγκριση του εκπροσώπου της Ε.Ο.ΠΕ., καθώς και του παρατηρητή του αγώνα.
- Ο Α.Ο. Ορεστιάδας γνωρίσει με FAX στην Διεύθυνσή μας (25520-29860) τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου ασφαλείας και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του προσωπικού ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή των μέτρων ευταξίας, καθώς και τον κατεχόμενο αριθμό άδειας εργασίας του καθενός, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 τ. Α’).
- Την απαγόρευση της κατάληψης διαδρόμων από φιλάθλους, καθώς και την πώληση, διάθεση και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών εντός και εκτός της αθλητικής εγκατάστασης.
- Απαγορεύεται οι φίλαθλοι κατά την είσοδό τους στο γήπεδο να φέρουν αλκοολούχα ποτά, μπουκάλια – κουτιά (γυάλινα, πλαστικά, μεταλλικά κ.λ.π.), αναπτήρες κέρματα και άλλα αντικείμενα που η ρίψη τους μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, καθώς και συσκευές εκπομπής ακτίνων LEIZER, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά των αθλητών, διαιτητών, κ.λ.π.).
- Οι ανωτέρω ομάδες με κάθε πρόσφορο μέσο να ανακοινώσουν στους φιλάθλους τους τα αποφασισθέντα της παρούσης και να συνδράμουν με κάθε δυνατό μέσο το έργο της αστυνομικής δύναμης, συμβάλλοντας γενικά στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, ενώ επιπρόσθετα η διοργανώτρια αρχή λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, αλλά και κατά την διάρκειά του να ανακοινώσει στο φίλαθλο κοινό, μέσω των μεγαφώνων του γηπέδου την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας, αποκλειστικός σκοπός του οποίου είναι η αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιοποίνων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις.

-3-
- - Η στάθμευση των λεωφορείων των αποστολών και των φιλάθλων θα γίνει εντός του αυλείου χώρου του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας, τα οποία και θα φυλάσσονται.
- - Η στάθμευση των οχημάτων των διαιτητών των επισήμων προσκεκλημένων και του τηλεοπτικού καναλιού που έχει τα δικαιώματα μετάδοσης του αγώνα, θα γίνει εντός του αύλειου χώρου του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας.
- - Η αναχώρηση των φιλάθλων των ομάδων θα γίνει ύστερα από εντολή του επόπτη των αστυνομικών μέτρων.
Ά ρ θ ρ ο 2
- Οι παραβάτες της απόφασης αυτής (φίλαθλοι, διοργανώτρια αρχή και αθλητικά σωματεία), διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των: α) παρ. 7 του άρθρου 41 Γ’, β) παρ. 1,2,3 & 6 του άρθρου 41 Δ’, γ) του άρθρου 41 ΣΤ’ και δ) του άρθρου 41 Ζ’ του Ν. 2725/1999 , όπως αυτά προστέθηκαν με τα άρθρα 4,5,7 και 8 του Ν.3057/2002 και τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 3 ,4, 6, & 7 του Ν. 3262/2004, άρθρο 1 του Ν. 3372/2005 και το Ν 3708/2008.
Ά ρ θ ρ ο 3
- Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Τ α ξ ί α ρ χ ο ς