ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ερώτηση Τσιαούση

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, με θέμα την ενίσχυση της προσπάθειας ανάδειξης του ελληνικού πρωινού, ως μέσου προώθησης του τουρισμού.
Στην ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:«Η ανάπτυξη επιχειρήσεων που παράγουν κάποιο τοπικό προϊόντων είναι πολύ θετική για την ανάπτυξη μιας περιοχής, γιατί συνήθως σημαίνει ανάπτυξη επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την τοπική οικονομία και συνεπάγεται παράλληλη ενίσχυση πολλών τομέων της τοπικής οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, μικρή βιοτεχνία, ξενώνες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.) και εμμέσως πλην σαφώς ενθάρρυνση της πολυδραστηριότητας.
Η σημερινή πολιτική της Ε.Ε. υιοθετεί ένα πλέγμα μέτρων με στόχο την ανάπτυξη "πολυλειτουργικής" υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό η προώθηση της παραγωγής τοπικών προϊόντων θεωρείται ότι οδηγεί ως ένα βαθμό στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Για αυτό οι πολιτικές ανάπτυξης πρέπει να εμπεριέχουν κοινωνικά κριτήρια και να βοηθούν στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων, των τοπικών προϊόντων με έμφαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε προγράμματα διαχείρισης του ευαίσθητου περιβάλλοντος και του πολιτιστικού τους πλούτου. Ενώ το αγροτικό εισόδημα μπορεί να συμπληρώνεται με πολλαπλές απασχολήσεις και ανάλογες ενισχύσεις για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.
Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο νοιάζονται να γνωρίζουν για την προέλευση των προϊόντων και τον τρόπο παραγωγής τους, όχι μόνο για λόγους ασφάλειας και υγείας αλλά και για να ικανοποιήσουν μια τρέχουσα νοσταλγία που αφορά τις περασμένες εποχές των γνήσιων προϊόντων. Η γεωγραφική συσχέτιση των προϊόντων, ανεξάρτητα από την πιστοποίησή τους, μπορεί να θεωρηθεί ως χαρακτηριστικό της ποιότητας. Ο συσχετισμός προϊόντων με συγκεκριμένα τοπία, πολιτιστικές παραδόσεις και ιστορικά μνημεία επιτρέπει την αύξηση της τιμής τους, γιατί οι καταναλωτές τείνουν να ταυτίζουν ορισμένα προϊόντα με ορισμένα μέρη.
Στα περισσότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια είναι σπάνιο να δοκιμάσουμε ντόπιο μέλι, σπιτική μαρμελάδα, τσάι του βουνού, καβουρμάδες, τραχανά και άλλα παραδοσιακά προϊόντα. Η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των τοπικών προϊόντων στις δράσεις ανάπτυξης και καθιέρωσης του ελληνικού πρωινού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού στη χώρα μας.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται πρωτοβουλίες που θα αξιοποιήσουν με επιτυχία τα τοπικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα αναδείξουν τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών προϊόντων, διαχέοντας την προστιθέμενη αξία του τουριστικού προϊόντος».

Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει τους κυρίους Υπουργούς:
· Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να ενσωματωθούν και να προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα στην πρωτοβουλία καθιέρωσης του ''ελληνικού πρωινού'' στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις;
· Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο και κοινό πρόγραμμα από τα δύο Υπουργεία ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι δομές που θα συνδέσουν και θα συνδυάσουν αποτελεσματικά τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας.
· Σκοπεύετε να ενσωματώσετε στο συγκεκριμένο εγχείρημα,-της καθιέρωσης του ''ελληνικού πρωινού''-, δράσεις που θα ενισχύσουν τη δημιουργία clusters, τα οποία θα εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά αυτόν το σκοπό;