ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

απαλός - Αλεξανδρούπολη

Χωρίς προβλήματα συνεχίζονται οι μετακινήσεις στο υπό κατασκευή τμήμα της εισόδου της Αλεξανδρούπολης το οποίο είναι υπό κατασκευή. Ίσως τώρα ο
δρόμος να είναι και πιο ασφαλής.