ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

έλεγχοι για την εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα Μ.Μ.Ε. σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 άρθρο 17, για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, η 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα συνεχίσει τους ελέγχους στους παραπάνω χώρους για την εφαρμογή του.
            Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία θα ελέγχει τις τηλεφωνικές καταγγελίες που της διαβιβάζονται αρμοδίως από το 1142 (τηλέφωνο καταγγελιών) , αλλά ταυτόχρονα θα διενεργεί και αυτεπάγγελτους ελέγχους για την τήρηση του Νόμου.
                                                                                                                         Μ.Ε.Π.
                                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ
                                                                                                            ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
                                                                                                               Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ Α΄