ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

κουρμπάνι στο Διδυμότειχο

Για ακόμα μία χρονιά οι ψαράδες του Διδυμοτείχου έκαναν τη γιορτή ξεχωριστή. Προσέφεραν γεύση και παράδοση. Γιορτές σήμερα υπήρξαν στο Μαϊστρο και στους Ψαθάδες. Στην
Κορνοφωλιά το έθιμο τηρήθηκε χωρίς όμως να γίνει η καθιερωμένη γιορτή.