ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

ανακοίνωση ΠΑΣΥ

ΓΙΑ    ΤΟ   ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ    ΠΕΡΙ    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
         Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τους συνεταιρισμούς θ' αποτελέσει νέο εργαλείο για πιο γρήγορο και βίαιο ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών. Θα συρρικνώσει τους 
 υπάρχοντες  υποβαθμισμένους συνεταιρισμούς και θα μετατρέψει πλήρως αυτούς που θα απομείνουν σε επιχειρήσεις – εταιρίες, στις οποίες θα συμμετέχουν, ως «μεριδιούχοι», ή «κεφαλαιούχοι», μόνο οι μεγαλοαγρότες και οι αγροτοεπιχειρηματίες.

     Όσοι φτωχοί αγρότες έχουν διωχτεί με το Μητρώο Αγροτών και χιλιάδες άλλοι που δεν θα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που τίθενται – δε θα μπορούν να καταβάλουν το αντίτιμο του «μεριδίου», ή της «κεφαλαιουχικής μετοχής» - θα αποκλείονται από τους συνεταιρισμούς – εταιρίες.       Έτσι οι “νέοι συνεταιρισμοί”, θα μεταβληθούν σε αποκλειστικό “φέουδο”  των μεγαλοαγροτών – επιχειρηματιών. Αλλά και όσοι μικρομεσαίοι αγρότες θα μπουν μέσα, δε θα παραμείνουν για πολύ, καθώς τα δικά τους συμφέροντα θα έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των μεγαλοαγροτών – επιχειρηματιών, οι οποίοι και θα κυριαρχούν, αφού θα είναι συνεταιρισμοί κεφαλαίων και όχι κεφαλών (μελών), όπως υποστηρίζει η συμβιβασμένη ΠΑΣΕΓΕΣ των μεγαλοαγροτών, γι αυτό και πρώτη βγήκε να συγχαρεί την κυβέρνηση για το νέο «κατόρθωμά» της!
      Οι τρεις νέες μορφές «συνεταιρισμού» που καθορίζονται - «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», (ΑΣΟ), «Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις», (ΑΕΣ), και «Ομάδες Παραγωγών», (ΟΠ) - θα λειτουργούν με, καθαρά, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που σημαίνει πως αποκλειστικό στόχο θα έχουν την  εξασφάλιση κέρδους για τους μεγαλομετόχους τους και όχι, βεβαίως, την εξυπηρέτηση των αναγκών των μικρομεσαίων αγροτών και της αγροτικής ανάπτυξης για το λαό.
       Οτι οι «νέοι συνεταιρισμοί» θα λειτουργούν με επιχειρηματικά – κερδοσκοπικά κριτήρια καταγράφεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, όπου, συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Ετσι, αναγνωρίζονται μορφές Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες καλούνται να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στους τομείς παραγωγής, τυποποίησης, πιστοποίησης, μεταποίησης και εμπορίας στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα» και ότι, στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης είναι «να διαμορφώνει  νέες σχέσεις  με την αγορά και την αγροτική ανάπτυξη».  Μ' αυτά τα κριτήρια θα γίνεται και η «αξιολόγηση των επιδόσεων» των «νέων συνεταιρισμών».
          Στη διαδικασία διάλυσης των υπαρχόντων συνεταιρισμών, (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων), που θα προηγηθεί της εφαρμογής του νέου νόμου, η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων στις συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και στην εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων. Συνεπώς θύματα δεν είναι μόνο οι μικρομεσαίοι αγρότες, αλλά και οι  συνεταιριστικοί υπάλληλοι, που μαζικά θα βρεθούν στο δρόμο της ανεργίας. 
     Το «ξεκαθάρισμα – ξεσκαρτάρισμα» θα συνεχιστεί  και μετά, με τη διαγραφή από το «Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων» που θα δημιουργηθεί, των «συνεταιριστικών οργανώσεων» που θα χαρακτηρίζονται σαν «μη ενεργές».
    Στόχος της κυβέρνησης είναι  από τους 6300 περίπου συνεταιρισμούς να μείνουν 200-300.
Γι' αυτό χαρακτηρίζει «εξυγίανση» την πλήρη «εταιροποίηση» τους.  Μάλιστα, για να την δικαιολογήσει επικαλείται το γεγονός ότι οι υπάρχοντες συνεταιρισμοί είναι καταρρακωμένοι και χρεοκοπημένοι. Δε λέει, όμως, ότι αυτή η υποβάθμιση  και η χρεοκοπία οφείλεται στην πολιτική που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της ΝΔ.
     Η  ΠΑΣΥ ποτέ δεν υποστήριξε αυτούς τους συνεταιρισμούς και πάντα αναδείκνυε τη χειραγώγηση και τον εκφυλισμό τους. Στους μεγάλους αγροτικούς αγώνες ήταν απόντες και συνήθως απέναντι.
       Ωστόσο ο νέος νόμος της κυβέρνησης για τους συνεταιρισμούς, αποδεικνύει πόσο αναγκαία και ωφέλιμη για τους μικρομεσαίους αγρότες είναι η πρόταση της ΠΑΣΥ για μια άλλη αγροτική ανάπτυξη, ενάντια στα μονοπώλια, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους μεγαλοαγρότες.  Ανάπτυξη που θα συμφέρει το λαό και θα υλοποιείται με κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και λαϊκό έλεγχο, θα στηρίζεται στους παραγωγικούς συνεταιρισμούς και στις κρατικές, καθετοποιημένες, αγροτικές παραγωγικές μονάδες, θα εξασφαλίζει μόνιμη και σταθερή δουλειά στους μικρομεσαίους αγρότες και θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητας της χώρας για την παραγωγή επαρκών, φτηνών, ποιοτικών και υγιεινών τροφίμων, αλλά και πρώτων υλών στην μεταποιητική βιομηχανία. 
      Με την εθελοντική συνένωση του μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου σε μεγάλους παραγωγικούς συνεταιρισμούς, με την αξιοποίηση της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας και με την ολόπλευρη στήριξη του κράτους, θ' αυξάνεται η παραγωγικότητα της γης.
 Προϋπόθεση, όμως, για όλα αυτά είναι  η ανατροπή των συσχετισμών σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, ώστε ν' ανοίξει ο δρόμος  σε ριζικές αλλαγές για την κυριαρχία  της Λαϊκής Εξουσίας και  Οικονομίας.

                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ   ΠΑΣΥ