ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 13-04-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑΑνακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
1.       
Έγκριση πρόσληψης πενήντα (50) εργατών καθαριότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών  (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003).»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρασλής Ευάγγελος
2.       
Παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση σύγχρονου Πυροσβεστικού Σταθμού
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
3.       
Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Δόση 2011.
Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλεξούδης Δημήτριος
4.       
Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Β/βάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Δόση 2011.
Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλεξούδης Δημήτριος
5.       
Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών για την αντιμετώπιση των εξόδων κίνησης των Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων.
Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλεξούδης Δημήτριος
6.       
Έγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας για το έτος 2011 
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ραδιοτηλεόρασης κ. Μουζάς Δημήτριος
7.       
Έγκριση του προϋπολογισμού του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2011.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
8.       
Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας (Δ.Α.Κ.Ο.) για το έτος 2011.
Εισηγητής ο Πρόεδρος ΔΑΚΟ κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
9.       
Έγκριση του προϋπολογισμού του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Π.Κ.Υ.) για το έτος 2011.
Εισηγητής ο Πρόεδρος ΚΠΚΥ κ. Ουρουμίδης Αντώνιος
10.   
Έγκριση του προϋπολογισμού των «Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ορεστιάδας» για το έτος 2010.       
Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
11.   
Έγκριση του προϋπολογισμού του «ΚΕΦΟ Ριζίων» για το έτος 2011. 
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
12.   
Έγκριση του προϋπολογισμού του «Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καστανέων» για το έτος 2011.        
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
13.   
Έγκριση του προϋπολογισμού του «Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Ν. Βύσσας» για το έτος 2011.     
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.. κ. Σιαντίδης Απόστολος
14.   
Έγκριση του προϋπολογισμού του «Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κυπρίνου» για το έτος 2011.           
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
15.   
Έγκριση του προϋπολογισμού του «ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Βύσσας» για το έτος 2011.       
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
16.   
Έγκριση του προϋπολογισμού του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τριγώνου» για το έτος 2011.           
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
17.   
Έγκριση του προϋπολογισμού του «ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου» για το έτος 2011.           
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
18.   
Έγκριση απολογισμού του Κ.Π.Κ.Υ. του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2010.
Εισηγητής ο Πρόεδρος ΚΠΚΥ κ. Ουρουμίδης Αντώνιος
19.   
Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Παιδικοί –Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας».
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
20.   
Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΑΠΗ  Ν. Ορεστιάδας».
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
21.   
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
22.   
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου : «Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Ποιμενικού - Αμπελακίων»
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
23.   
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου : «Αναβάθμιση Σχολικών υποδομών του Δήμου (ΟΣΚ) »
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
24.   
Έγκριση 1η παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις και κράσπεδα στη Λεπτή και στο Θούριο»
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
25.   
Παραχώρηση στέγης στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ορεστιάδας
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
26.   
Έγκριση Συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Evros Adventure Trophy 2011» από το Δήμο Ορεστιάδας και τη Λέσχη 4x4 Έβρου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
27.   
Έγκριση συνδιοργάνωσης με την ΑΕΝΟ ΑΕ της 10ης ανθοκομικής έκθεσης Ορεστιάδας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
28.   
Εγγραφή του Δήμου Ορεστιάδας στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
29.   
Έγκριση παραίτησης από αγροτεμάχια
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
30.   
Έγκριση δημοπράτησης αγροτεμαχίων Δήμου Ορεστιάδας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
31.   
Έγκριση μετάβασης και οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων. 
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ
                                            O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γουδετσίδης Ευάγγελος