ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

λαϊκή συσπείρωση για την καταπολέμιση των κουνουπιών

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ » ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Όπως γνωρίζεται η παράταξή μας ήταν και παραμένει αντίθετη στο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης με το όνομα «Καλλικράτης», τα οποίο ψηφίστηκε με το
Ν. 3852/10 , διότι μεταξύ άλλων συμβάλλει στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας και συγκέντρωσης του κεφαλαίου και την περαιτέρω διάσπαση και εμπορευματοποίηση δημόσιων κοινωνικών κυρίως υπηρεσιών (Παιδείας - Υγείας - Πρόνοιας).
Δυστυχώς η ορθότητα της θέσης μας αυτής αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά με αφορμή ένα ζήτημα που σχετίζεται με την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Όπως γνωρίζετε στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας υπάρχουν έντονα προβλήματα που οφείλονται στην παρουσία των κουνουπιών. Μέχρι τώρα τα προβλήματα περιορίζονται στην όχληση που δημιουργούν στους κατοίκους και έχουν επιπτώσεις στον τουρισμό κυρίως και γενικότερα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Δυστυχώς όμως το έτος 2010 θρηνήσαμε στην Κεντρική Μακεδονία 37 θύματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μεταδίδεται με το τσίμπημα κουνουπιών. Ο ιός αυτός εντοπίστηκε και στην Π.Ε Σερρών από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών.
Επομένως το πρόβλημα της παρουσίας των κουνουπιών, δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα, αλλά αφορά κυρίως στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ειδάλλως ας σκεφτείτε τις ευθύνες σας, στην απευκταία περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος θάνατος και θα οφείλεται στην παρουσία των κουνουπιών.
Ταυτόχρονα επισημαίνουμε ότι το ζήτημα αντιμετωπίζετε με μεγάλη καθυστέρηση γνωρίζοντας ότι η πρόληψη και οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν στα στάδια εκείνα που είναι αποτελεσματικοί. Διαφορετικά οι οποίες παρεμβάσεις θα είναι άκαιρες π.χ. ψεκασμοί στο στάδιο των προνυμφών.
Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί η φύση του προβλήματος επιβάλει ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος να ανήκει στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα των Π.Ε , οι οποίες σε τελική ανάλυση έχουν και εμπειρία και τεχνογνωσία σ’ αυτό το ζήτημα. Είναι αυτές που θα επωμιστούν το πρόβλημα όταν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα. Επιπλέον στις Π.Ε Ξάνθης και Έβρου υπάρχει εμπειρία, τεχνογνωσία και εξοπλισμός ο οποίος αποκτήθηκε για το σκοπό αυτό και μπορεί να συμβάλλει ως ένα βαθμό στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά στο είδος της καταπολέμησης που θέλετε να εφαρμόσετε. Σήμερα από παντού γίνεται λόγος για «ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης». Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων - εκτός από τις δράσεις καταπολέμησης- και έλεγχο του αριθμού και του είδους των κουνουπιών με δειγματοληψίες από σταθμούς. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται από τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς, όπως η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και όχι φυσικά από ιδιώτες, όπως προτείνετε με την σύσταση προγραμματικής σύμβασης και ανάθεσης μέσω διαγωνισμού σε επιχειρηματικούς κύκλους.
Τρίτο και σημαντικό ζήτημα αφορά το οικονομικό μέρος. Κρίνουμε ότι το ποσό είναι μικρό και δεν επαρκεί. Όμως το δυστύχημα είναι ότι και αυτό το ποσό για μια ακόμα φορά κατευθύνεται σε δράσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν κυρίως ιδιώτες εργολάβοι, όχι γιατί διαθέτουν τεχνογνωσία που δεν υπάρχει στις υπηρεσίες σας, αλλά διότι είναι πολιτική επιλογή σας να υλοποιήσετε το έργο μ’ αυτό τον τρόπο. Έτσι τα χρήματα των πολιτών θα κατευθυνθούν για μια ακόμα φορά σε ιδιώτες και δεν θα επενδυθεί η γνώση και η εμπειρία στην περιοχή μας.
Τέλος μια σημαντική παράμετρος αφορά τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε Π.Ε. Όπως γνωρίζεται το γεωγραφικό ανάγλυφο κάθε περιοχής είναι διαφορετικό και κάθε Π.Ε έχει τις ιδιαιτερότητές της. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα της Π.Ε Έβρου οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στα 300.000 στρέμματα ορυζώνων της Τουρκίας, ενώ άλλες Π.Ε αλληλοεπηρεάζονται. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και σχεδιασμός με βάση την εμπειρία και τις προτάσεις των υπηρεσιών. Κατά την άποψή μας σ’ αυτή τη φάση θα έπρεπε το έργο να υλοποιηθεί από τις κατά τόπους υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Π.Ε και όχι κεντρικά, διότι όπως γνωρίζετε οι υπηρεσίες της έδρας δεν διαθέτουν εμπειρία και προσωπικό και κυρίως δεν έχει υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της έδρας και των Π.Ε.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε:
1. Τη δημιουργία ενός Κέντρου Καταπολέμησης κουνουπιών , το οποίο θα ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με το θέμα και το οποίο θα στελεχώνεται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Γιατρούς, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνους κλπ) θα υλοποιεί το πρόγραμμα και θα βρίσκεται σε επαφή με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
2. Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του έργου, τουλάχιστον κατά 50%, διότι το ποσό που διατίθεται το θεωρούμε με βάση τις ανάγκες ανεπαρκή. Είναι πολύ λιγότερο και από το ποσό που διέθεσαν για το 2010, οι πρώην Ν.Α συνολικά στην Περιφέρεια.
Απρίλιος 2011