ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

δε χρειάζεται πάντα το "παρακαλώ"

Η πολύ ευγένεια δεν είναι απαραίτητη. Καμιά φορά χρειάζεται να ανεβαίνουν και οι τόνοι, αναφέρει αναγνώστης του ιστολογίου. Κάτι θα ξέρει.