ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο αμθ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η οποία θα γίνει στις 25-1-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
 1.Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Περιφέρειας Ανατολικής   
    Μακεδονίας-Θράκης .
     Εισηγητής: Ο Προιστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικού , Γεώργιος Τσακίρης  .
2. Συγκρότηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων (Ν.3013/2002, άρθρο 12, παρ. 3).
   Εισηγητής : Ο Προιστάμενος  της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας  , Κων/νος Χουβαρδάς .
3.Σύσταση Επιτροπών Περιφερειακού Συμβουλίου και καθορισμός τομέα αρμοδιότητάς  των.
   Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ .
4. Εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν. 3852, άρθρο 164 παρ.4).
    

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                        ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                          ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ


                                                                             ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ